Menu

درباره ما

بورس تلفن تهران به مدیریت آقای شیخ زاده بیش از یک دهه با بهترین شماره های تلفن ثابت و رندترین تلفن ها در خدمت شماست. وظیفه بورس تلفن تهران فقط فروش خط به شما نیست...بورس تلفن تهران امین شما برای فروش خط شما به مشتریان و همچنین خریدار خوبی برای خط های رند شما در مناطق 22 گانه تهران می باشد. در ضمن بورس تلفن تهران در خدمت کلیه موسسات وشرکت ها تاجرین واشخاص محترم شهرستان ها و حومه تهران و حتی ایرانیان محترم خارج از کشور می باشد که با خرید یک و یا چند خط تهران و دایوت آن بروی موبایل یا خط شهرستان حضور فیزیکی خود را در تهران حفظ نمایند.

به امید موفقیت شما